‘Winstmarges webwinkels staan onder druk’

De omzetten op Black Friday waren goed, maar de winstmarges van de webshops staan onder druk. Terwijl de kosten voor webshops oplopen, door onder andere hogere inkoopprijzen en stijgende advertentiekosten, daalt de koopkracht van de consument. Dat blijkt uit cijfers van FiveX.
Webwinkels kunnen hun stijgende kosten niet volledig doorberekenen waardoor de winstmarges dalen, met ruim 11,5 procent in 2022.
Lag in 2021 de gemiddelde winstmarge per product, na aftrek van alle kosten, nog op 21,7 procent, inmiddels is dat gedaald naar 19,2 procent. Een daling van 2,5 procentpunt, ofwel 11,5 procent.
Op individueel niveau is het voor webwinkels nog wel mogelijk omzetstijgingen of kostenbesparingen te realiseren, maar voor de sector als geheel leidt de margedruk onvermijdelijk óók tot lagere winsten.
De rap verslechterde euro-dollarkoers speelt hier sinds het tweede kwartaal van het jaar een grote rol in, omdat veel van de inkoop in dollars wordt afgerekend, terwijl de verkopen in euro’s plaatsvinden.
De consument is bovendien kritischer geworden op de grotere luxe-aankopen, getuige de verrichte zoekopdrachten van consumenten op de grootste webwinkelplatforms. Zo is de interesse in de aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe AirPods (-35%) of een keukenmachine (-30%) sterk afgenomen. Wanneer deze luxeproducten ook veel energie verbruiken, zoals terrasverwarmers (-40%) loopt de interesse nog verder terug.
De interesse in dure, maar noodzakelijke producten waarvan een zuinigere variant kan worden aangeschaft, zoals wasmachines, blijft op peil (0%). Producten waarmee bespaard kan worden, zoals een elektrische kachel (+350%) of energiemeter (+175%), zitten daarentegen juist sterk in de lift.
Het onderzoek met betrekking tot de winstmarges is uitgevoerd onder 500 aangesloten middelgrote webshops met gemiddeld 500 tot 10.000 maandelijkse bestellingen. De trenddata zijn verkregen aan de hand van gebruikersdata van het verkoopplatform van Bol.com en Google Shopping. De verkopers van kleding zijn buiten het onderzoek gelaten.

Lees hier het bericht