Wet- en regelgeving wordt dit jaar beter nageleefd in online winacties

Wet- en regelgeving wordt dit jaar beter nageleefd in online winacties, zo blijkt uit de DMCC Benchmark leadwerving compliance 2022. Onder leadwerving wordt verstaan de praktijk waarbij consumenten via online winacties hun gegevens achterlaten in ruil voor een korting of een kans op een prijs.
Uit de metingen blijkt een positief effect van de wijziging van de Telecommunicatiewet op 1 juli 2021. Telemarketing is sinds die datum alleen nog toegestaan met toestemming van de consument. En adverteerders controleren hier nu actief op. Dit leidt tot verbeterde compliance in de toestemmingsvragen voor telefonische benadering.
Deze voldoen vaker aan de vereisten dat toestemming vrijelijk kan worden gegeven (en dus niet verplicht is voor deelname aan de winactie)m voorzien is van de juiste informatie zodat de consument een geïnformeerde keuze kan maken of hij zijn gegevens wil achterlaten, specifiek is ten aanzien van de adverteerder, het aanbod en het kanaal waarmee iemand benaderd wordt met een commercieel aanbod.
De compliance scores van de leadwerving concepten laten ten opzichte van de meting uit 2021 een stijgende lijn zien. Er is nog altijd veel ruimte voor verbetering, immers een 100% score betekent volledig compliant, maar de resultaten zijn flink verbeterd. De oorzaak van de verbetering ligt aldus Van Doodewaerd bij de inwerkingtreding van de gewijzigde telecommunicatiewet en het opt-in regime voor telemarketing.
Foto Shutterstock

Lees hier het bericht