Weer verzet tegen thuiskopieheffing

NLdigital en de andere vertegenwoordigers van fabrikanten en distributeurs van elektrische apparaten met opslagcapaciteit (STOBI, NLconnect en FIAR-CE) verzetten zich opnieuw tegen de tarieven voor de thuiskopieheffing. De hoge tarieven, die door de consument worden opgebracht, doen geen recht aan de verdwijnende schade voor rechthebbenden van voor thuisgebruik gemaakte kopieën, stellen beide organisaties.
Consumenten maken als gevolg van technologische ontwikkelingen steeds meer gebruik van betaalde streamingdiensten. Het kopiëren van auteurs- en nabuurrechtelijke beschermde content is hierdoor sterk afgenomen.
Desondanks blijft de totale thuiskopieheffing al jaren op hetzelfde hoge niveau van circa 40 miljoen euro per jaar. Hiermee gaat de nieuwe thuiskopieheffing volgens de organisaties totaal voorbij aan de nieuwe – betaalde – distributievormen die in de plaats zijn gekomen voor de CD, DVD en MP3-bestanden. NLdigital en de andere marktpartijen pleiten daarom al jaren voor een herziening van de tarieven en de wijze waarop deze tot stand komen.
In lijn met dit pleidooi heeft het Gerechtshof Den Haag eerder dit jaar geoordeeld dat ‘offline streaming copies’ inderdaad geen thuiskopie zijn. Er behoeft dus over offline kopieën binnen streamingdiensten als Netflix of Spotify geen thuiskopieheffing te worden betaald. De heffing moet een vergoeding zijn voor geleden schade door het maken van thuiskopieën.
De meeste tarieven dalen slechts licht en opvallend genoeg stijgt een enkel tarief zelfs, zonder duidelijke onderbouwing. De wijze waarop de tarieven tot stand komen is volgens de organisaties niet transparant. De vertegenwoordigers van de betalingsplichtigen hebben daarom tegen dit voorstel gestemd.

Lees hier het bericht