VIA: ‘Markt moet snel in actie komen met tools voor verwerking persoonsgegevens

Het goedkeuren van cookies en dergelijke is voor de consument te ingewikkeld. Er moeten toepassingen komen waardoor consumenten op een geïnformeerde manier toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kunnen geven. ‘Door het proces weer overzichtelijk te maken, kunnen we transparant richting de consumenten communiceren wat we met hun data doen. Alleen op die manier kunnen we het vertrouwen van de consument laten groeien,’ stelt sectororganisatie VIA.
Branchevereniging VIA heeft vandaag het onderzoek “De Waarde van Data: het Consumentenperspectief” gepubliceerd. Dit onderzoek, uitgevoerd door Ipsos, geeft inzicht in hoe de consument omgaat met het delen van persoonsgegevens online en de waarde die daaraan wordt gehecht. De uitkomst benadrukt de noodzaak van het verder ontwikkelen van duidelijke standaarden binnen de digitale reclame-industrie.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het delen van persoonsgegevens online veelal wordt toegestaan zonder dat hierover wordt nagedacht of omdat de consument verwacht geen toegang te krijgen tot de app of website als er geen toestemming wordt verleend.
Als de consument een gelijke keuze krijgt om (tracking-)cookies toe te staan of af te wijzen (dit betekent een accept-all en reject-all knop zonder kleurverschillen op de eerste laag van de cookiebanner) is er het risico dat het gebruik massaal wordt afgewezen, simpelweg omdat dit dan de gemakkelijkste keuze lijkt.
Kijkend naar alle ontwikkelingen verwacht VIA dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de gelijke keuze wordt verplicht in Nederland; in de landen om ons heen zijn de gegevensbeschermingsautoriteiten dergelijke maatregelen al aan het doorvoeren en ook op Europees niveau begint het langzaam die richting op te bewegen.
VIA geeft aan dat inmiddels een traject is gestart waarbij de branchevereniging het voortouw neemt om tools te ontwikkelen waardoor zowel consumenten als bedrijven de uitwisseling van waarde en data als een transparante en eerlijke deal ervaren.
Zo wordt er naar aanleiding van dit rapport op 8 juni tijdens Emerce Digital Marketing Live! roundtable discussions en deepdives georganiseerd. Onderwerpen zoals de privacywetgeving versus de uitvoering, de data kiesgids en de vormgeving van de toestemmingsbutton worden dan behandeld.
Daarnaast vragen deze onderzoekresultaten om een gesprek met de politiek.

Lees hier het bericht