Toezichthouder informeert goksector over verbod op ongerichte reclame

Op 1 juli treedt het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen in werking. Het verbod moet kwetsbare groepen, zoals jongeren, beter beschermen tegen het risico op kansspelverslaving. De Kansspelautoriteit heeft vergunninghouders geïnformeerd over de aankomende wijzigingen in de regelgeving.
Wervings- en reclameactiviteiten mogen geen minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen meer bereiken. Dit betekent dat reclame op TV en radio en in kranten en tijdschriften per 1 juli verboden is. Reclame op openbare plaatsen, zoals billboards en abri’s, en in voor het publiek toegankelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld speelcasino’s, speelautomatenhallen, bioscopen en cafés, is ook niet toegestaan.
Adverteren via onder andere internet, direct mailing, on-demand TV, social media of in de online spelomgeving blijft onder voorwaarden mogelijk.
Daarnaast komt er voor het bereik van reclame-uitingen een resultaatsverplichting dat ten minste 95 prcent van de bereikte personen 24 jaar of ouder is. Aanbieders moeten kunnen aantonen dat zij hieraan voldoen.Ook moeten ontvangers de mogelijkheid hebben om aan te geven de reclame niet te willen ontvangen. Aanbieders moeten het bereik van hun reclames zelf monitoren en een bijbehorende rapportage op verzoek aan de Ksa kunnen tonen.
De Ksa heeft daarbij aan aanbieders aangegeven dat reclame op de kansspelinterface van aanbieders niet onder het reclameverbod valt, omdat dit een vorm van gerichte reclame op bezoekers van de website betreft. Daarbij geldt wel dat het nog steeds niet is toegestaan bonussen te richten op kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassen spelers.
Wanneer een vergunninghouder zowel online als landgebonden kansspelen aanbiedt, moeten reclame-uitingen alleen opgevat kunnen worden als reclame voor de fysieke (landgebonden) kansspelen. De reclame die is toegestaan mag geen sterke gelijkenis vertonen met de reclame voor online kansspelen of bij het publiek redelijkerwijs de indruk geven dat die activiteiten online kansspelen (mede) aanprijzen.
Sponsoring is ook een vorm van ongerichte reclame en valt daarmee onder het verbod. Het gaat bij sponsoring om een neutrale vermelding of vertoning van het logo of de naam van de kansspelaanbieder. Voor sponsoring geldt onverkort dat de naam of het logo van de vergunninghouder niet in dezelfde uiting mag staan als de afbeelding, stem of naam van een rolmodel. Bovendien mag sponsoring, door de inhoud, het medium of anderszins niet worden gericht op kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen en jongvolwassenen.
Voor bestaande sponsorcontracten, dus afgesloten vóór 1 juli 2023, geldt een overgangstermijn. De overgangstermijn voor sponsoring van TV-programma’s en evenementen duurt tot 1 juli 2024. Het sponsoren van (teams van) sporters, clubs en competities en shirts en ander materiaal blijft toegestaan tot 1 juli 2025. Het is niet toegestaan om ná 1 juli 2023 nieuwe overeenkomsten te sluiten. Ook het verlengen of wijzigen van bestaande sponsorovereenkomsten is hierna niet toegestaan.
Vanaf inwerkingtreding van het reclameverbod monitort de Ksa hoe de nieuwe reclameregels en verplichtingen voor vergunninghouders uitwerking krijgen in de praktijk. Mocht dat leiden tot een nadere invulling of verduidelijking van de regels, dan wordt de sector daarover tijdig geïnformeerd.
Foto Shutterstock

Lees hier het bericht