Storingen voorkomen met kunstmatige intelligentie

De Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, TNO-ESI en de Vrije Universiteit Amsterdam werken aan de inzet van kunstmatige intelligentie om storingen beter te voorspellen en te voorkomen. Zij hebben 3 miljoen euro onderzoekssubsidie gekregen voor het project ZORRO (Engineering for Zero Downtime in Cyber-Physical Systems via Intelligent Diagnostics).
Intelligent diagnostics is een actief onderzoeksgebied. Men wil onder meer efficiënte monitoringssystemen ontwikkelen door slimme combinaties van sensoren. Een ander werkpakket in het projecth richt zich op het koppelen van domeinkennis aan data-gedreven algoritmen. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe diagnostische modellen en integreren we deze in het ontwikkeltraject voor hightech systemen.”
Het ZORRO-project werkt verder aan diagnostische methoden voor hightech systemen, zoals MRI-scanners en printers. Door hun gedrag continu te monitoren met geschikte sensoren, kunnen algoritmen uit de AI afwijkende patronen in de sensorsignalen opsporen, en deze relateren aan hun grondoorzaken. Passende maatregelen, zoals vervanging of reparatie, kunnen dan tijdig genomen worden om storingen voorkomen.
De onderzoekers krijgen een bijdrage uit de call Next Generation Hightech Equipment: cyber-physical systemen, dat onderdeel uit maakt van het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Dit programma is bedoeld voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren daarin samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.
Het ZORRO-project wordt getrokken door UT-hoogleraar Marielle Stoelinga, en co-projectleider Carmen Bratosin van TNO-ESI. Uit de industrie zijn ASML, Canon Production Printers, ITEC, Philips, en Thermo Fisher Scientific betrokken

Lees hier het bericht