Stanford introduceert DetectGPT verklikker

De Amerikaanse Stanford Universiteit heeft een nieuwe tool DetectGPT ontwikkeld om teksten te herkennen die met ChatGTP zijn geschreven.
De tool kan machinaal gegenereerde teksten herkennen zonder AI training van grote datasets, een methode die ook wel zero-shot wordt genoemd.
Het team testte DetectGPT op een dataset van nepnieuwsartikelen en de tool scoorde bijzonder hoog.
De tool kan eventueel worden ingezet bij het onderwijs om de authenticiteit van teksten vast te kunnen stellen.
Minister Dijkgraaf van Onderwijs is inmiddels door Groep Van Haga gevraagd om het gebruik van chatbot ChatGPT in het klaslokaal te verbieden.
De minister moet ook duidelijk maken of er extra lessen over ChatGTP moeten komen, om zo studenten er bewust van het gebruik van ChatGPT in relatie tot taal- en schrijfvaardigheden.

Lees hier het bericht