Sector in beweging: van niche naar norm

De mode- en textielindustrie bestaat vaak uit complexe toeleveringsketens. Door een aanzienlijk aantal leveranciers, productie die vaak ver weg is en kledingstukken bestaande uit meerdere materialen met verschillende behandelingen, nemen de risico’s in de branche toe. Zo kunnen mensenrechten, dierenwelzijn en milieu in het geding komen. Daarom zijn er steeds meer (inter)nationale initiatieven die bedrijven oproepen om niet alleen te weten wat de risico’s in de toeleveringsketen zijn, maar in plaats daarvan ze te beperken en positieve impact te creëren. Er is behoefte aan een eenvoudige en schaalbare manier om de toeleveringsketens transparant te maken en risico’s te beoordelen, maar ook om te weten dat je voldoet aan de nationale en Europese wetgeving.
Daarom hebben Modint en ImpactBuying de kennis van Modint in het platform van ImpactBuying gedigitaliseerd, zodat mode- en textielbedrijven door middel van een speciale configuratie gebaseerd op de Bill of Materials, door het platform worden begeleidt. In het systeem zitten geïdentificeerde risico’s op locatie, product en component niveau, waardoor vragenlijsten automatisch getriggerd worden zodra de keten in kaart gebracht wordt. Alle gegevens worden geverifieerd, up-to-date gehouden en opgeslagen in het platform en kunnen vervolgens gebruikt worden om te rapporteren en te acteren. De tool maakt het mogelijk voor kleding- en textielbedrijven om hun impact te meten op belangrijke duurzaamheidscriteria, zoals milieu en sociale risico’s. Daarnaast weet je zeker dat je voldoet aan internationale en nationale wetgeving.

Lees hier het bericht