Reijer Passchier benoemd tot hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Reijer Passchier benoemd tot hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming is ingegaan per 1 oktober 2022.
De leerstoel Digitalisering en de democratische rechtsstaat is nieuw. Het doel van de leerstoel is de ontwikkeling van hoogwaardig en vernieuwend bama en postinitieel onderwijs, fundamenteel en toegepast onderzoek en wetenschapscommunicatie op het gebied van digitalisering en de democratische rechtsstaat.
Verdere digitalisering en de opkomst van AI maken overheden en enkele grote techbedrijven nog machtiger dan zij nu al zijn. Is ons staatsbestel daar klaar voor? Reijers voorlopige antwoord is ‘nee’. Zo blijkt uit de eerste resultaten van zijn onderzoek dat digitalisering leidt tot een verstoring van het evenwicht der machten binnen de overheid: vooral de uitvoerende macht profiteert van nieuwe technologie; de rechtspraak en het parlement blijven achter. Ook neemt door digitalisering de effectiviteit van wetgeving af.
Een andere kwestie die Passchier onderzoekt betreft de macht van Big Tech. Met de digitalisering van de maatschappij bepalen steeds vaker enkele grote techbedrijven de mogelijkheden en onmogelijkheden van burgers. Hoe kunnen wij voorkomen dat dat leidt tot willekeur, onderdrukking en mensenrechtenschendingen? Hoe kunnen wij Big Tech temmen?

Lees hier het bericht