Peiling uitgevers: podcast en digitale video blijvertjes

Een peiling onder 303 uitgevers in 53 landen laat zien, dat nieuwe mediavormen als podcasts en digitale video vaste onderdelen in hun mediamix zijn geworden.
En ook e-mailnieuwsbrieven mogen in 2023 rekenen op extra aandacht en geld. Het jaarlijkse onderzoek van Reuters Institute for the Study of Journalism (PDF) brengt de houding van uitgevers jegens digitale media weer in beeld.
Met name short form video mag dit jaar rekenen op extra investeringen. Dat is niet verwonderlijk gezien de populariteit van TikTok en YouTube Shorts. Honderden miljoenen mediaconsumenten nuttigen hier dagelijks hun videosnacks uit een aanbod van koddigheid, lifestyle en hard nieuws in een feed bij elkaar brengt.

De onderzoekers: “In een omgeving van overaanbod zoeken uitgevers steeds vaker naar manieren om unieke of specialistische kopij te bundelen met bestaande abonnementen. Of om deze extra’s apart in rekening te brengen. In beide gevallen zien we een meer strategische benadering ontstaan die zich kenmerkt voor focus op personalities als gastheer, intelligente contentcuratie en een lichtere toon.”
Facebook heeft afgedaan voor de uitgevers, Twitter onder leiding van Elon Musk ook. “Al heeft Twitter zich ook ontwikkeld tot een journalistiek instrument voor een bepaalde groep.” LinkedIn wordt gezien als een alternatieve hangplek voor Twitter.

Foto: UNclimatechange (cc)

Lees hier het bericht