‘Nationaal en Europees innovatiebeleid beter op elkaar laten aansluiten’

Uit onderzoek op verzoek van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) blijkt dat er ruimte is om het nationale en regionale beleid voor onderzoek en innovatie beter te laten aansluiten op het EU-beleid. Bijvoorbeeld door gerichter te kiezen.
Het kabinet heeft de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) gevraagd om te onderzoeken hoe Nederland optimaal gebruik maken van EU-ondersteuning om het nationale beleid voor wetenschap, technologie en innovatie te versterken.
Het onderzoek is deze week aangeboden door AWTI-voorzitter Eppo Bruins en raadslid Koenraad Debackere aan minister Adriaansens. Voor de zomer voorziet het kabinet dit gevraagde onderzoek van een reactie.
Provincies zijn volgens de AWTI steeds actiever met het lokaal stimuleren van innovatie, terwijl de EU voor een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen voor de provincies het voortouw probeert te nemen. De AWTI adviseert de provincies dan ook om hun eigen beleid slim te koppelen met de EU-regelingen voor onderzoek en innovatie. Bijvoorbeeld door de regionale EU-middelen die provincies mogen uitgeven aan innovatie zo in te zetten dat ze het overige beleid versterken, en door regio’s te verbinden met andere regio’s in Europa om zo samenwerking in onderzoek en innovatie te bevorderen.
Het is eveneens van belang dat alle betrokken partijen zoals ook het mkb en hogescholen in Nederland goed gebruik kunnen maken van Europese ondersteuning. Zo kan het nieuwe Accelerator instrument van de European Innovation Council, dat gericht is op het mkb, meer Nederlandse mkb’ers betrekken en daarmee ook het einde van de keten van fundamenteel onderzoek naar toepassing en opschaling faciliteren.

Lees hier het bericht