Natasha Alechina benoemd tot hoogleraar Safe and Responsible AI

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Natasha Alechina benoemd tot hoogleraar Safe and Responsible AI bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming gaat in per 1 september 2023.
De leerstoel zal onderzoek en onderwijs op het gebied van AI ontwikkelen. Dit is een technisch onderzoeksgebied gericht op de ontwikkeling en het gebruik van algoritmen en modellen voor taken als geautomatiseerde besluitvorming, machinaal leren en redeneren door intelligente systemen.
Het toenemende beroep op AI door bijvoorbeeld de overheid, maar ook binnen de publieke en financiële sector, vraagt voor meer aandacht voor de sociale en ethische aspecten. AI kan een positief effect hebben op de samenleving, maar alleen als het veilig, transparant en verantwoord is. Als leerstoelhouder kijkt Natasha Alechina naar de technische aspecten die nodig zijn voor veilig en verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie.
De leerstoel zal bijdragen aan het AI-masterprogramma dat momenteel wordt ontwikkeld. Het is volgens Alechina belangrijk dat studenten de maatschappelijke en ethische implicaties van AI leren begrijpen. Dit vergt diepgaande technische kennis: ze moeten begrijpen hoe de methoden die zij gebruiken werken, waar de problemen zich kunnen voordoen en hoe ervoor kan worden gezorgd dat bijvoorbeeld vooroordelen zich niet voordoen.
Bij de ontwikkeling van het masterprogramma moet volgens haar goed voor ogen worden gehouden dat de studenten nu al de kennis krijgen die ze nodig hebben als deskundige AI-specialisten over 5 of 10 jaar. Daarnaast vindt Alechina dat studenten moeten worden aangemoedigd om te discussiëren over de maatschappelijke implicaties van AI en in staat worden gesteld het mediadiscours over kunstmatige intelligentie kritisch te analyseren en kunnen bijdragen aan de discussie over het overheidsbeleid inzake AI.
Alechina studeerde in 1986 cum laude af in Filosofie en promoveerde vervolgens op ‘Probabilistic Semantics and Inductive Logic’ aan de staatsuniversiteit van Moskou. Daarna promoveerde zij in 1995 met het proefschrift ‘Modal Quantifiers’ aan de Universiteit van Amsterdam binnen de faculteit Wiskunde en Informatica. Zij werkte van 1996 tot 1998 als onderzoeker aan de University of Birmingham en van 1998 tot 2019 eerst als universitair docent en daarna als universitair hoofddocent aan de School of Computer Science van de University of Nottingham. Sinds 2019 werkt Alechina als universitair hoofddocent aan de faculteit Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Lees hier het bericht