Maatregelen bij pakketdienstverleners na inspecties

De vier grootste pakketdienstverleners hebben maatregelen getroffen zodat er binnen de pakket en koerierssector eerlijker gewerkt wordt. Aanleiding zijn de inspecties van de Nederlandse Arbeidsinspectie.
De afgelopen jaren heeft de Arbeidsinspectie geïnspecteerd bij het depotvervoer en het pakketvervoer. De vier grootste actieve pakketdienstverleners zijn PostNL, DHL, GLS en DPD. Zij zijn goed voor een marktaandeel van 95 procent. De vier maken gebruiken van zeventig depots waarin pakketten worden aangeleverd, gedistribueerd naar andere depots, gesorteerd en naar particuliere klanten uitgereden. Verreweg de meeste pakketten worden de volgende werkdag bezorgd.
Bijna driekwart van de pakketbezorging wordt uitbesteed aan (onder)aannemers. Die verzorgen zowel het vervoer van, naar en tussen de depots (groot transport) als het vervoer naar de klant (de kleinere bestelbusjes). De ingehuurde (onder) aannemers werken zelf ook weer vaak met onderaannemers.
Bij de inspecties zijn vaak misstanden geconstateerd, waaronder illegale tewerkstelling, onvolledige administratie, te lange werktijden, zwart werken, werken met uitkering, gebruik vervalste rijbewijzen, onderbetaling, niet betaalde loonheffing en premies, werken onder naam en accreditatie van reeds opgeheven bedrijven.
Er zijn 125 (onder)aannemers gecontroleerd en naar 77 werkgevers is nader onderzoek ingesteld. Bij deze 77 werkgevers zijn 48 maal een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, 17 maal van de Wet minimumloon en tweemaal overtreding van de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) geconstateerd. In totaal zijn 68 boetes opgelegd voor in totaal van 855.000 euro. Op dit moment lopen er nog elf onderzoeken van de Arbeidsinspectie.
De Inspectie heeft niet alleen boetes opgelegd. Ook zijn zwaardere middelen ingezet zoals waarschuwingen preventieve stillegging en een aanzegging preventieve stillegging van bedrijfsonderdelen zoals depotlocaties. Iedere onderneming is gevraagd om mee te lopen met een inspectie op hun eigen depot om zelf te zien hoe en waarop geïnspecteerd werd. Ook vonden er regelmatig gesprekken plaats tussen de Arbeidsinspectie en de vier pakketorganisaties.
Aanvankelijk waren bedrijven niet overtuigd van de ernst. De interventies hebben gezorgd voor een groter gevoel van noodzaak voor verandering.
Het risico blijft aanwezig dat de door opdrachtgevers genomen maatregelen ‘wegzakken’ of hun effectiviteit verliezen en er weer (meer) misstanden zullen kunnen optreden. Ook in de komende jaren zal de Arbeidsinspectie daarom de ontwikkelingen actief monitoren, inspecties uitvoeren en de ketenpartijen aanspreken.

Lees hier het bericht