‘Maar weinig organisaties baseren marketing op data en inzichten’

De meerderheid van de Nederlandse organisaties geeft aan de klant écht centraal te zetten en hiernaar te handelen. Dat blijkt uit het Data-Driven Marketing Onderzoek (DDMO) 2022 van branchevereniging DDMA. Qua inzet van data liggen er echter nog veel kansen. Zo stuurt nog maar 44 procent op KPI’s ter optimalisatie van de klantervaring en is slechts een op de vijf organisaties in staat om volledig een-op-een over verschillende kanalen heen te personaliseren.
Bij 32 procent van de organisaties worden data en inzichten gebruikt door teams die zich bezighouden met marketing-gerelateerde activiteiten. Beschikbaarheid en toegankelijkheid speelt hierin een belangrijke rol. Bij 82 procent van de organisaties zijn inzichten namelijk wel beschikbaar, maar slechts bij een op de vier zijn deze ook makkelijk vindbaar en toegankelijk voor iedereen binnen de organisatie.
Ongeveer een op de vijf organisaties is nog zoekende in de juiste toepassing en toegankelijkheid van data en het gebruik van marketingtechnologie. Dit deel zet data maar beperkt in voor inzicht in hun klant. 15 procent van de organisaties past geen data en inzichten toe en twijfelt ook over de impact ervan – 11 procent zegt geen meerwaarde te zien in datagedreven werken (en 5% weet dit niet).
Dit zijn doorgaans kleinere organisaties. Organisaties die wél heil zien in data, hebben vaak al de data en technologie in huis om stappen te zetten. Dit gaat vooral om organisaties met meer dan 25 medewerkers. Zo zetten marketingteams van deze grotere organisaties vaker (47%) data en insights in dan kleinere organisaties (24%).
Een belangrijk verklaring hiervoor zit in de beschikbaarheid van data. Hoe kleiner de organisatie, des te minder marketingtechnologie- of platformen worden gebruikt (bv. 65% ten opzichte van 92% van organisaties met meer dan 10 medewerkers). Kleine bedrijven zijn bovendien minder afhankelijk van data; ze sturen minder vaak op klant-KPI’s (33%) ten opzichte van grote organisaties (53%). Verder hebben ze minder vaak volledig inzicht in wat marketinguitgaven opleveren (24% ten opzichte van 34%). Uitdagingen voor hen zitten vooral in de randvoorwaarden van datagedreven werken, zoals de beschikbaarheid en toegankelijkheid van data. Daarnaast vormen budget (39%) en datakwaliteit (24%) ook uitdagingen voor kleine organisaties.
Voor grotere bedrijven (>25 medewerkers) is datagedreven werken vaker cruciaal om de meerwaarde van hun product, dienst of service te laten zien (52% ten opzichte van 37% bij kleinere organisaties). Hun uitdagingen liggen naast datakwaliteit (33%) met name in organisatorische aspecten, zoals het creëren van een datagedreven cultuur (26%), het vinden en behouden van de juiste experts (26%) en de samenwerking tussen afdelingen (25%).
Wat opvalt is dat er qua samenwerking tussen de ‘business-kant’ en ‘data-kant’ binnen organisaties nog veel valt te winnen. Medewerkers die zich bezighouden met inzichten, zoals data-analisten en -ontwikkelaars, ervaren een minder nauwe samenwerking dan mensen aan de business-kant, zoals marketeers en managers. Ook schatten de twee groepen de volwassenheid op het gebied van data van hun organisatie anders in. Zo zijn de datateams vaker van mening dat data en inzichten beschikbaar en makkelijk vindbaar zijn, terwijl dit voor de businessteams in mindere mate geldt.
E-mail, de eigen website, social media en direct mail zijn de meest populaire kanalen. Personalisatie van communicatie gebeurt met name voor de kanalen e-mail, direct mail, messaging, inbound telefonie en chatbot. Wat betreft personalisatie zegt meer dan de helft (57 procent) in staat te zijn de klantbeleving deels een-op-een en/of deels op segmentniveau te personaliseren.

Lees hier het bericht