KPN moet toegang blokkeren tot illegale streamingsdiensten

KPN moet van de rechter de toegang blokkeren tot twee illegale streamingsdiensten die kopieën van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde films en series op verzoek beschikbaar stelt aan het publiek.
Lookmovie stelt die films en series, waaronder Nederlandse films en films met Nederlandse ondertitels, gratis ter beschikking. Gebruikers kunnen tegen betaling een premium account krijgen, waardoor zij geen advertenties hoeven te kijken, een grotere keuze hebben en beschermde content kunnen aanvragen.
Lookmovie is beschikbaar via veertien hoofddomeinen. Zij maakt ook gebruik van proxy- en mirrorsites. Bij een proxysite (hierna: proxy) wordt via een andere route toegang geboden tot de originele website.
Ook Flixtor is een online streamingsdienst die kopieën van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde films en series op verzoek aan het publiek ter beschikking stelt. Flixtor stelt de films en series gratis ter beschikking of tegen betaling, afhankelijk van de releasedatum van de film of serie.
Flixtor is beschikbaar via elf domeinen en maakt ook gebruik van proxy’s en mirrors.
In oktober 2021 is het ‘Convenant Blokkeren Websites’ door onder andere Stichting BREIN (namens auteursrechthebbenden) en KPN ondertekend en in werking getreden.
KPN stelt zich op het standpunt dat het blokkeren van websites geen effectieve maatregel is om de intellectuele eigendomsrechten van rechthebbenden te beschermen, omdat de websites gewoon beschikbaar blijven, de inbreuk makende handelingen onverminderd doorgaan en de blokkades kunnen worden omzeild. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt niet. Het afsluiten van de toegang tot Lookmovie en Flixtor door het blokkeren van domeinnamen, proxy’s en mirrors heeft tot gevolg dat de toegang tot de beschermde werken via die adressen wordt verhinderd.

Lees hier het bericht