ING: Nederlandse industrie moet sneller digitaliseren

De wereldwijde ketenverstoringen hebben de digitalisering in de industrie versneld. Hoewel de productiviteitsvoordelen van digitalisering van bedrijfsprocessen steeds duidelijker worden, loopt de Nederlandse industrie nog altijd achter bij meer gedigitaliseerde binnenlandse sectoren en toonaangevende buitenlandse industrieën. Dit blijkt uit een publicatie van ING Research.
De productiviteitsgroei laat langjarig een dalende trend zien. Veel wijst erop dat geautomatiseerde digitale informatie-uitwisseling met andere bedrijven in de productieketen één van de missende stukjes in de industriële productiviteitspuzzel is: meestal ontbreekt nog een realtime inzicht in alle onderdelen van het productieproces. Dit zet de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie onder druk.
Tegenover de benodigde IT-investeringen staan volgens ING tal van voordelen, zoals lagere kosten door minder handmatige handelingen, minder uitval en beperktere voorraden. Het maakt ook een grotere wendbaarheid mogelijk door meer inzicht in vraagveranderingen en ketenverstoringen.
Digitalisering van de productieketen wordt daarnaast een vereiste om aan duurzaamheidseisen op het vlak van ketenverantwoordelijkheid en circulariteit te kunnen voldoen. Het maakt het automatisch meesturen van digitale certificaten met daarin informatie over afkomst en samenstelling van onderdelen en materialen mogelijk. Daarmee zijn duurzaamheid van product en keten aantoonbaar te maken en kan informatie over herbruikbaarheid of recyclemogelijkheden goed worden uitgewisseld.

Lees hier het bericht