Huurprijzen winkels dalen door afkoelende economie

De huurprijzen van winkels zijn de eerste helft van 2023 met gemiddeld 2,5 procent verlaagd. Dit blijkt uit de winkelhuurprijsmonitor van Stec Groep. De afkoelende economie en teruglopende winkelverkopen leidden tot lagere huurprijzen.
Steeds meer retailers zitten in de problemen of vallen om. Dit leidt tot op heden niet tot meer leegstand terwijl er wel winkels sluiten. In de eerste acht maanden van dit jaar verdwenen er al 1.400 winkels. De leegstand blijft stabiel doordat winkelpanden worden ingevuld door andere functies dan winkels. Denk aan woningen, schoonheidssalons en nagelstudio’s.
Een deel van de vastgoedeigenaren staat echter open voor onderhandelingen met winkeliers over een lagere huurprijs. Ook worden huurcontracten korter en zitten er meer breekmomenten in.
De onderhandelingspositie van winkeliers is sterk. Na forse huurprijsverhogingen in 2022 lijkt een correctie op zijn plaats. Stijgende energiekosten werden doorberekend in de huurprijs terwijl huurders zelf de energiekosten betaalden. Ook het economisch klimaat speelt mee in de huurprijsdaling. De economie koelt af en winkelverkopen dalen. Winkeliers kampen tegelijkertijd met hoge kosten (inkoop, personeel, energie) en terugbetaling van overheidsschulden.
Winkelketens kijken bovendien actief naar goedkopere locaties, soms in dezelfde straat. Omdat de winkelmarkt onder druk staat is het vastgoedeigenaren er alles aangelegen de huurders die voldoende toekomstperspectief hebben te behouden.
Er is sprake van een half miljoen vierkante meter overschot aan winkelruimte in de binnensteden en middelgrote centra.
Stec Groep verwacht dat de landelijke leegstand oploopt van 6 naar maximaal 7 procent. Op middellange termijn trekt de winkelmarkt weer aan. Zo vlakt het aandeel online bestedingen af, blijft de werkloosheid naar verwachting meerjarig laag en ontstaan er door huurprijsdalingen mogelijkheden voor nieuwe vormen van ondernemerschap en functies in binnensteden.

Lees hier het bericht