Groeitempo IT-sector blijft stabiel ondanks langzamere economische groei

De IT-sector groeit in 2023 naar verwachting met 4,5 procent. De groei wordt voornamelijk gedreven door de stijgende vraag naar cyberbeveiligingsdiensten en IT-dienstverlening. Het groeitempo van de sector blijft gelijk aan de groei van vorig jaar, ondanks de langzamere economische groei, doordat IT-diensten zo belangrijk blijven voor bedrijven en andere instellingen. Datblijkt uit het nieuwe vooruitzicht IT-sector van ING Research.
De grote vraag betekent ook dat IT-dienstverleners hun tarieven waarschijnlijk verder verhogen in 2023 en een stevige omzetgroei kunnen boeken. Wel kampt de sector met een fors arbeidstekort en vindt er door private equity investeringen een consolidatieslag plaats. Datblijkt uit het nieuwe vooruitzicht IT-sector van ING Research.
Na het snelle herstel in 2021 en stevige groei in 2022 blijft de volumegroei van de IT-sector stabiel met 4,5% procent in 2023. Veel bedrijven en instellingen kunnen niet meer zonder IT-dienstverlening voor hun dagelijkse bedrijfsvoering, waardoor de sector blijft groeien ondanks de langzamer groeiende Nederlandse economie. Met name beveiliging en het uitbesteden van IT-infrastructuur zijn belangrijke drijvers van de volumegroei. De groei wordt daarbij wel in toom gehouden door het arbeidstekort in de sector.

De omzet van IT-bedrijven steeg in 2022 door een combinatie van hogere prijzen en de volumegroei. In het derde kwartaal van 2022 piekte de omzetgroei met 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de andere kwartalen lag de omzettoename iets lager, maar met een gemiddelde groei van 8,7 procent nog altijd hoog in historisch perspectief.
Om volumegroei te kunnen blijven realiseren, talentvol personeel aan te trekken en schaalvoordelen te creëren vonden er in 2022 veel fusies en overnames plaats in de IT-sector. Het totaal aantal fusies en overnames bereikte met 620 een nieuw record: een stijging van 18 procent ten opzichte van het vorige recordjaar 2021.
De consolidatie is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de beschikbaarheid van kapitaal die wordt gedreven door de winstgevendheid van de sector en het toetreden van private equity-partijen. Wij verwachten niet dat fusies en overnames in de IT-services sector op hetzelfde tempo blijft toenemen. Dit komt vooral door hogere financieringskosten als gevolg van de stijgende rentetarieven.

Lees hier het bericht