Gerrit-Jan Zwenne benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming in Nederlandse rechtspraktijk

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Gerrit-Jan Zwenne benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming in de Nederlandse rechtspraktijk bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming gaat in per 1 juni 2023.
Zwenne geldt als een van de meest ervaren juristen op het gebied van gegevensbeschermingsrecht. De focus van zijn onderzoek en onderwijs ligt op de toepassing en werking van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Sinds 2011 is hij hoogleraar Recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw van de Universiteit Leiden. Zwenne gaat binnen de Open Universiteit deel uitmaken van de vakgroep privaatrecht, sectie gegevensbescherming en privacyrecht.
Het gegevensbeschermingsrecht is volop in ontwikkeling. Er is nog veel discussie over kernbegrippen. Wanneer kwalificeren IP-adressen als een persoonsgegeven? En wanneer niet? Wat verstaan we onder gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens? Wanneer kun je spreken van rechtsgeldige toestemming? In welke gevallen is toestemming nodig?
Sinds september 2022 biedt de Open Universiteit de masteropleiding Gegevensbescherming en privacyrecht aan. De nieuwe leerstoel waarborgt twee startmomenten voor de masteropleiding per jaar. Gerrit-Jan Zwenne gaat een actieve rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe (keuze)cursussen binnen deze master, de eerste volledige academische master over gegevensbescherming en privacyrecht in de Nederlandse rechtspraktijk. Hierbij is bijzondere aandacht voor de wijze waarop (nieuwe) technologie├źn ingrijpen op het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, maar ook hoe die technologie├źn gebruikt kunnen worden ter verwezenlijking van de privacy van mensen.

Lees hier het bericht