Fonds Onno Frank verliest hoger beroep rond online manuscripten van Anne Frank

Het Anne Frank Fonds van Otto Frank, de vader van Anne Frank, heeft het hoger beroep verloren tegen onder meer de Anne Frank Stichting en Huygens ING over het gebruik van de oorspronkelijke manuscripten van Anne Frank die online zijn te raadplegen.
De Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten lanceerde in 2021 een online editie van alle manuscripten van Anne Frank. Voor het eerst waren de oorspronkelijke manuscripten waarmee Anne hoopte een beroemd schrijfster te worden, integraal online getoond en ontsloten binnen een historisch kader.
De Anne Frank Stichting nam het initiatief voor deze nieuwe editie, onderzocht de historische context van de manuscripten en stelde veel van het beeldmateriaal ter beschikking.
Het openbaar maken van die stukken stuitte evenwel op bezwaren van de Zwitserse Anne Frank Fonds, in 1963 opgericht door Otto Frank, de vader van Anne Frank. Het Fonds is een non-profitorganisatie met als doelstelling een sociale en culturele rol te spelen. Frank is in 1980 overleden. Bij testament heeft hij het Fonds tot zijn enige erfgenaam benoemd. Hierdoor is het Fonds rechthebbende geworden op alle auteursrechten op de werken van Anne Frank.
De verstandhouding tussen de onderzoekers en het Anne Frank Fonds is nooit goed geweest. In 2015 wilde het Fonds een verbod op het kopiëren en publiceren van teksten uit Het Achterhuis. De rechtbank bepaalde destijds dat het recht op vrijheid van wetenschap in dit geval voor de bescherming van het auteursrecht gaat.
De huidige zaak gaat over de vraag of de door het Fonds gevorderde maatregelen moeten worden getroffen tegen de editie van het dagboek van Anne Frank zoals die op de website van de Vereniging is gepubliceerd. Het Fonds vordert onder meer een bevel om de website zodanig in te richten dat deze ook met een VPN of een proxy-dienst in Nederland voor het publiek niet toegankelijk zijn.
Omdat in Nederland het auteursrecht op een aantal teksten van Anne Frank nog niet is vervallen, heeft een deel van het onderzoek, zoals de transcripties van de dagboeken van Anne Frank in België plaatsgevonden. In Nederland is de online editie niet in te zien. In zo’n zestig landen waar dit auteursrechtelijk wel kan, zoals in België, Duitsland en de Nederlandse Antillen, is deze editie wel voor iedereen online toegankelijk: www.annefrankmanuscripten.org. Door middel van geo-blocking wordt de beschikbaarheid tot die landen beperkt.
Het hof constateert dat er het Fonds geen rechten meer kan ontlenen aan afspraken die in het verleden zijn gemaakt, vaak omdat de periode van toezegging reeds lang verstreken en eventuele schendingen daarvan kunnen nu geen grond voor enige maatregel in kort geding vormen.

Lees hier het bericht