Europese techinvesteringen 2022 in Defensie: 780 miljoen

Durfinvesteerders staken vorig jaar 780 miljoen euro in start-ups en scale-ups die nieuwe technologie leveren aan legers en luchtvaartmaatschappijen.
De toegenomen interesse van de venture capital-sector voor dit soort techstarters hangt direct samen met de oorlog in de Oekraïne, schrijft Bloomberg. Het persbureau baseert zich op cijfers van dataleverancier Pitchbook.
De opwaartse trends is sinds 2020 zichtbaar en verstevigd door de oorlog.
Ter illustratie: het Nederlandse kabinet investeert 252 miljoen euro in het kader van de Defensie Industrie-strategie. Dat geld moet een impuls geven aan de lokale industrie. Die bestaat uit een kleine duizend bedrijven met een jaaromzet van 4,7 miljard euro.
Investeerders richten zich bij hun participaties op zaken die ze al kennen, zoals drones, AI en software. In de context van legers en luchtvaart worden deze technieken echter anders ingezet dan in de burgerwereld. Drones, bijvoorbeeld, kunnen worden ingezet om windturbines of hoogspanningsmasten inspecteren, maar met aanpassing net zo goed vijandig terrein. Andere technieken: raketten, sensoren, quantumcomputing, simulatie en virtualisatie en robotica.
Militaire dreigingen en conflicten zijn doorgaans katalysatoren voor ontwikkeling van nieuwe technologie. In latere stadia druppelen succesnummers dan weer door naar de bredere samenlevingen. Het Amerikaanse leger heeft een aparte onderzoekstak voor het verkennen van nieuwe technologie: DARPA (YouTube). Daar ontstonden bijvoorbeeld technieken voor autonome voer- en vliegtuigen, AI-software en zeker ook ARPANET in 1969, dat de basis vormde voor wat nu internet is.
Foto: (cc)

Lees hier het bericht