EU wijst eerste poortwachters aan, nadere onderzoeken volgen

De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd van diensten die worden gezien als poortwachters bij de Europese Digital Markets Act (DMA). Zij zullen zich aan specifieke regels moeten houden.
In het kader van de wet digitale markten kan de Europese Commissie digitale platforms als poortwachters aanmerken als zij een belangrijke toegangspoort vormen tussen bedrijven en consumenten met betrekking tot kernplatformdiensten
Het gaat om Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta en Microsoft, bedrijven met meer dan 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers.
Diensten die in dit verband worden genoemd zijn Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok. Ook de App Store van Apple en Google Play zijn poortwachters, net als systemen als Windows, iOS en Android.
De Europese Commissie doet nog onderzoek naar iMessage van Apple, Microsoft-zoekmachine Bing, browser Edge en Microsoft Advertising.
Deze onderzoeken hebben tot doel na te gaan of een voldoende gemotiveerde weerlegging door de ondernemingen zou aantonen dat de betrokken diensten niet als poortwachter moeten worden aangewezen.
Daarnaast heeft de Commissie een marktonderzoek geopend om nader te beoordelen of het iPadOS van Apple als poortwachter moet worden aangemerkt, hoewel het niet aan de drempels voldoet.
Daarnaast heeft de Commissie geconcludeerd dat, hoewel Gmail, Outlook.com en Samsung Internet Browser voldoen aan de drempels van de DMA om als poortwachter te worden aangemerkt, Alphabet, Microsoft en Samsung voldoende tegenargumenten hebben aangevoerd.
Binnen vijf maanden belooft de Europese Commissie uitsluitsel over de diensten van Apple en Microsoft.
Na hun aanwijzing hebben poortwachters nu zes maanden de tijd om te voldoen aan de volledige lijst van zaken die ze wel en niet mogen doen in het kader van de wet digitale markten. Sommige verplichtingen zullen echter pas vanaf de aanwijzing van toepassing worden, zoals de verplichting om de cmmissie te informeren over een voorgenomen concentratie. Het is aan de aangewezen bedrijven om de daadwerkelijke naleving te waarborgen en te bewijzen. Daartoe moeten zij binnen zes maanden een gedetailleerd nalevingsverslag indienen, waarin zij moeten aantonen dat zij aan de verplichtingen van de DMA voldoen.

Lees hier het bericht