Digital Marketing TV: ‘AI gaat het creatieve proces niet vervangen’

De doorsnee marketeer heeft vandaag de dag te maken met een groeiend aantal kanalen, waardoor de complexiteit van het monitoren en optimaliseren van campagnes en budget toeneemt. Door de groei van het aantal tools en dashboards is het lastig om – mede vanwege tracking- en attributie uitdagingen – een accuraat beeld te geven van de geleverde performance.
Daar komt bij dat een groot gedeelte van de geleverde data incompleet, onjuist of simpelweg te complex is om voor een mens in korte tijd te analyseren en te begrijpen.
Kunstmatige intelligentie lijkt is het woord van het jaar, maar voor veel mensen nog scifi, terwijl het dat gewoon niet is, zegt Mitch Voskuilen van Billy Grace bij Emerce Digital Marketing TV.
AI-tools zetten de online marketingwereld op zijn kop. Denk aan het sneller creëren van sterke SEO-proof content, waarmee je je eenvoudig kunt onderscheiden van de concurrentie.
Billy Grace is een SaaS-dienst die zich richt op crosschannel budget- en biedingoptimalisaties. Het gaat daarbij om reclame-inkoop op digitale platformen als Facebook en Google. Daarnaast geeft het bedrijf inzichten en voorspellingen over aanpalende zaken als bijvoorbeeld voorraden en productprijzen.
Een zelfontwikkeld automation-proces verzorgt via relevante kanalen het budgetbeheer en biedingen. Het onderliggende analysesysteem kent de doelen van de ondernemer en past zijn biedgedrag daar op aan. Waar een mens hoger zou bieden, of eerder zou afhaken, kan de computer op grond van historische data en actuele marktcijfers anders beslissen.
Akkin Pennin is mede-eigenaar van IWB, een Digital Growth Agency opgericht in 2013. Het bedrijf heeft een sterke focus op attributie en on-page optimalisatie. Ooit speelde hij een tijdje professioneel online poker. “Ik zie wel parallellen,” zegt Pennin. “Bij poker moet je binnen 30 tot 60 seconden beslissingen nemen, dat is wat AI ook doet met data.”
De rol van de marketeer ontwikkelt zich volgens Pennin steeds meer richting rollen als ‘Growth consultant’, ‘Growth enhancer’ en ‘Change coach’. Dat neemt niet weg dat er nog steeds diepere specialismes binnen het vakgebied zullen bestaan; de mate waarin je een specialisme kunt verbinden met een meer integrale benadering op waardetoevoeging die groeit.
Volgens Voskuilen is het niet zo dat AI uit de doos zomaar werkt. “Kijk maar naar ChatGPT, dat ook niet altijd de gewenste resultaten geeft.” Als regel geldt dat hoe meer data er wordt geanalyseerd, des te beter het systeem werkt.
Pennin denkt niet dat AI mensen gaat vervangen. “AI kan ervoor zorgen dat het werk makkelijk wordt. AI kan het creatieve proces niet vervangen. Voor de marketeer betekent dat dat hij of zij zich minder hoeft bezig te houden met operationele zaken en meer met strategie.
De presentatie De AI-cockpit van de digital marketeer in 2030 is na registratie gratis te bekijken.

Lees hier het bericht