Digital Marketing Live!: Een bom onder influencer marketing?

Influencers moeten transparant zijn over hun commerciële samenwerkingen. Dat was al jaren zo. Maar sinds vorig jaar vallen (grote) influencers onder de Mediawet. Hiermee komen er verschillende nieuwe regels op het bordje van influencers, merken en bureaus.
Video-uploaders moeten zich beter aan de regels houden. Dat is de conclusie die het Commissariaat voor de Media trekt na een ruime steekproef onder video-uploaders die onder actieve toezicht staan. Bepaalde regels uit de Mediawet gelden sinds enige tijd ook voor deze video-uploaders, met name regels over het registreren van accounts, het duidelijk vermelden van reclame en bescherming van minderjarigen. Het Commissariaat voor de Media schrijft video-uploaders die zich niet aan de regels houden aan. In eerste instantie richten wij ons op het voorkomen of herstellen van overtredingen. Als het nodig blijkt, worden boetes opgelegd.
Zo’n 200 video-uploaders hebben zich geregistreerd bij het Commissariaat voor de Media. In een aselecte steekproef zijn van 50 uploaders meerdere video’s geanalyseerd. De steekproef is onderdeel van de wijze waarop het Commissariaat sinds juli 2022 invulling geeft aan het toezicht op video-uploaders.
Reclame, sponsoring en productplaatsing moeten voor de kijker gemakkelijk te herkennen zijn. Dit geldt ook als er sprake is van reclame voor eigen producten of bedrijven waarin video-uploaders een (groot) aandeel hebben (zelfpromotie). Het Commissariaat concludeert op basis van de steekproef dat te vaak onvoldoende duidelijk wordt gemaakt dat het in een video om commerciële beïnvloeding gaat. Een vermelding in de beschrijving van de video is niet voldoende: ook in de video zelf moet duidelijk gemaakt worden wanneer er sprake is van commerciële beïnvloeding. Ook alleen het taggen van het merk waarvoor video-uploaders reclame maken is niet voldoende voor de herkenbaarheid van reclame. De door het Commissariaat opgestelde beleidsregels geven uploaders houvast bij naleving van deze regels.
De helft van alle bij het Commissariaat geregistreerde video-uploaders heeft zich niet gemeld bij NICAM en Stichting Reclame Code (SRC). Iedere bij het Commissariaat geregistreerde video-uploader moet zich echter melden bij het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, en moet er zorg voor dragen dat kinderen en ouders geïnformeerd worden over (mogelijk) schadelijke content voor kinderen. Een video-uploader die reclame maakt, moet zich registreren bij SRC. Video-uploaders die zich niet aan deze wettelijke verplichting houden, ontvangen hierover binnenkort een brief van het Commissariaat.
In haar presentatie op Emerce Digital Marketing Live loodst Naomi van der Louw van branchevereniging DDMA je langs de laatste ontwikkelingen op het gebied op (de regels van) influencer marketing. Denk hierbij aan kinderinfluencers, Kijkwijzer-symbooltjes in YouTube video’s, de #ad, vapende TikTokkers en boetes die kunnen oplopen tot €225.000.
Emerce Digital Marketing Live! wordt 8 juni gehouden in de Beurs van Berlage. Tickets bestel je hier.

Lees hier het bericht