ChatGPT: een dreumes die een beetje heeft leren schrijven

Google topman Sundar Pichai zou onaangenaam verrast zijn door het succes van AI tool ChatGPT van OpenAI. Naar verluidt heeft Pichai de AI divisie gereorganiseerd om de dreiging van ChatGPT af te wenden. Binnen enkele maanden moeten naar verluidt prototypes zijn ontwikkeld die bijvoorbeeld originele kunstwerken kunnen bedenken. Maar is ChatGPT wel zo’n dreiging?
We gaan er komend jaar nog veel van horen: ChatGPT was de sensatie van de afgelopen maand. De laatste versie van de chatbot werd op 30 november  vrijgegeven voor het grote publiek door het OpenAI-onderzoekslaboratorium, dat al bekendheid verwierf met de al even imposante DALL-E AI-kunstgenerator.
GPT-3 is een taalmodel gebaseerd op deep learning, waarbij miljarden pagina’s tekst zijn geanalyseerd en de tool op basis daarvan in enkele seconden ‘ragfijne teksten’ kan produceren op talloze vragen. Een soort Siri dus, maar dan toch nog wat slimmer.
Nederlandse scholieren hebben de tekstrobot reeds ontdekt om hun opstellen op te krikken. De bot schrijft columns, recepten, toespraken en zelfs preken die niet van echt te onderscheiden zijn. Beveiligingsbedrijven waarschuwen dat de robot malafide mails en code maken. Maar wie wat langer met ChatGPT werkt, loopt tegen flink wat beperkingen aan.
Emerce zette ChatGPT onder meer aan het werk om de belangrijkste techontwikkelingen van 2023 in kaart te brengen, maar dat leverde een verzameling algemeenheden op zonder veel origineel inzicht.
Op vragen wat ChatGPT zelf allemaal zou kunnen (integrale tekst hieronder) kwam eigenlijk een soortgelijke opsomming waarin niet veel samenhang valt te ontdekken.
Op de vraag wat er na de oorlog gebeurde met het Rijksopvoedingsgesticht Amersfoort, iets waarover online niet heel veel informatie is te vinden, gaat het ook al mis: de chatbot denkt dat kamp Amersfoort wordt bedoeld.
De New Scientist gaf als opdracht om een artikel over ‘het DNA van de Amsterdamse grachten’ te schrijven, wat de robot iets te letterlijk opvatte: ‘Het DNA van de Amsterdamse grachten is een onthulling die wetenschappers de wereld op zijn kop zet! Na jarenlang onderzoek hebben wetenschappers het complete genoom van de Amsterdamse grachten ontrafeld, en wat ze hebben ontdekt is een absolute sensatie.’
Als beleggingsadviseur imponeert ChatGTP ook al niet.
Een PR bureau presenteerde voor de jaarwisseling trots het eerste Nederlandse persbericht door kunstmatige intelligentie geschreven, waarbij de kop ‘historie wordt gemaakt’ een wel erg lelijke vertaling uit het Engels bleek en standaardzinnetjes het geheel niet veel beter maakten. Bovendien, wat is nog de toegevoegde waarde van een PR bureau als met minimale output automatisch teksten worden geproduceerd? Dat kan de klant dan net zo goed zelf doen.
Uiteraard is de verwachting dat de kwaliteit zal verbeteren. ChatGTP zou op termijn een handige zoekhulp kunnen worden die meer doet dan indexeren. Die pagina’s gescande teksten analyseert en op basis van context nuttige informatie kan verzamelen. Dat zou wetenschappers en journalisten enorm veel tijd kunnen besparen. Hetzelfde geldt voor het samenvatten van lange rapporten. Maar de output is momenteel zeer onbetrouwbaar.
Het is al wel een bruikbare tool voor het schrijven van zakelijke teksten, zoals vacatures. Ook zou ChatGTP kunnen helpen bij de structuur van boeken of artikelen.
ChatGTP moet je eerder zien als de hulpkok die alle voorbereidende werkzaamheden van een kok uitvoert, de mise-en-place: ingrediënten klaarzetten, groente en fruit schoonmaken en snijden. Maar het is de kok die het geheel op smaak brengt.
Schrijfsoftware wordt overigens al gebruikt door de NOS en RTL. Ook daarbij is nog altijd sprake van een samenwerking tussen mens en computer. Adam, de redactierobot van RTL, publiceert bijvoorbeeld de uitslagen van plaatselijke voetbalwedstrijden. Het is een ontwikkeling die begon met automatische spelling- en grammaticacontrole en vertaalsoftware en zich steeds verder ontwikkelt.
De zogeheten transformator-gebaseerde taalmodellen kunnen ook worden ingezet om organisaties te helpen bij het creëren van nieuwe innovatieve oplossingen, zo stellen onderzoekers van de Radboud Universiteit in een artikel dat deze week is gepubliceerd in het Journal of Product Innovation Management.
GPT-3 kan ook worden gebruikt voor het samenvatten van grote stukken tekst of om meningen en opvattingen te onderscheiden in deze teksten. Als een organisatie bijvoorbeeld productreviews van gebruikers wil analyseren, kan dit soort tools gebruikt worden om te achterhalen welke eigenschappen van het product als het meest positief of het meest negatief worden ervaren. Dit werk kan door mensen worden gedaan, maar met taalmodellen kan deze kennisextractie worden versneld, zodat de mensen zich kunnen focussen op het verwerken van de verkregen inzichten.
De onderzoekers waarschuwen dat taalmodellen vooralsnog een beperkte rol zullen spelen in het innovatieproces. GPT is niet echt bruikbaar voor het convergeren van ideeën. De AI kan niet oordelen welke ideeën goed en haalbaar zijn of welke geschikt zijn voor de betreffende organisatie. Daarvoor is de inbreng van mensen nodig. Wij zien daarom ruimte voor hybrid intelligence: het taalmodel kan helpen om bijeenkomsten of gesprekken op gang te brengen, waarna mensen het overnemen en gaan bepalen welke ideeën de eindstreep gaan halen.
=====================================================
ChatGPT is een variant van de GPT-3 (Generative Pre-training Transformer 3) language model, die is ontwikkeld door OpenAI. GPT-3 is een krachtige taalmodel die in staat is om teksten te genereren die op menselijke taal lijken. ChatGPT is specifiek gericht op het genereren van antwoorden in chatbots of conversaties.
Er zijn verschillende praktische toepassingen voor ChatGPT:
Chatbots: ChatGPT kan worden gebruikt om chatbots te bouwen die op natuurlijke wijze kunnen communiceren met mensen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor klantenservice, het beantwoorden van vragen of het geven van informatie.
Generatie van antwoorden in conversaties: ChatGPT kan worden gebruikt om antwoorden te genereren in conversaties tussen mensen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt in chatrooms of andere online communicatieplatforms.
Generatie van teksten: ChatGPT kan ook worden gebruikt om teksten te genereren, zoals artikelen, blogposts of zelfs boeken. Het model kan bijvoorbeeld worden gebruikt om teksten te schrijven op basis van een aantal opgegeven parameters of om teksten te corrigeren of te verbeteren.
Vertalingen: ChatGPT kan ook worden gebruikt om vertalingen te maken van teksten vanuit een bron- naar een doeltaal. Het model kan bijvoorbeeld worden getraind op vertalingen vanuit het Engels naar het Nederlands, zodat het in staat is om teksten te vertalen vanuit het Engels naar het Nederlands.
Andere taalgerelateerde toepassingen: Er zijn nog veel meer mogelijke toepassingen voor ChatGPT, afhankelijk van de behoeften en doelen van een organisatie. Bijvoorbeeld, het model kan worden gebruikt om teksten te herschrijven om ze beter leesbaar te maken, of om teksten te genereren voor social media posts of advertenties.

Lees hier het bericht