CEO Viaplay eruit, financiële doelen omlaag bijgesteld

De tegenvallende economie en te langzaam gerealiseerde besparingen brengen Viaplay ertoe de omzet- en winstverwachting te verlagen. De CEO stapt op.
De kaarten worden opnieuw geschud bij Viaplay Group. De Zweden maakten vanochtend bekend dat het financieel niet zo florissant gaat als vorig gepland werd gepland. De financiële verwachtingen voor de korte termijn worden naar onderen bijgesteld, bijna gehalveerd.
Consumenten en adverteerders die de hand op de knip houden zijn de belangrijkste oorzaken voor deze ontwikkeling. De vraag naar de streamingdiensten valt lager uit dan verwacht en adverteerders zetten in Scandinavië hun budgetten wat behoedzamer in (-12 à 16%). Dat is een vast patroon in tijden van grotere financiële onzekerheid.
Jorgen Madsen Lindemann krijgt de taak om een beleid te gaan voeren dat past bij de praktijk. Anders Jensen (foto) wordt na zes jaar inzet verder bedankt voor de eer en hij mag zijn directiezetel afstaan aan de man die binnen hetzelfde mediahuis al eerder al hoge managementfuncties bekleedde.
Wat de tegenvaller doet met de langetermijndoelen qua bijvoorbeeld abonneeaantallen is in deze fase nog niet bekend. Viaplay verwacht het tweede kwartaal in elk geval af te sluiten met 7,7 miljoen abonnees. Eind 2022 waren dat er 7,3 miljoen.

Lees hier het bericht