Bestedingen online reclame in 2022 naar 3,5 miljard (+13%)

Adverteerders gaven in 2022 voor 3,5 miljard euro uit aan digitale reclame. Het jaarverslag 2022 van VIA Nederland laat zien dat de piek in dominantie van Google is bereikt. Omzet van lokale uitgevers groeide 24 procent.
Dat zijn twee conclusies die naar voren komen in de jongste Digital Ad Spend Study dat Deloitte opstelde in opdracht van VIA Nederland.
Schokkend, maar niet verrassend, is nog steeds dat bijna tachtig procent van elke uitgegeven reclame-euro naar Google- en Facebook-achtige partijen gaat. De kruimels, de resterende twintig procent, gaat naar lokale uitgevers in Nederland.
Voor het eerst is er wel een kentering te zien in dat beeld. Adverteerders gaven in 2022 namelijk 22 procent van hun budgetten uit bij lokale uitgevers. Dat is eens stijging van tien procent, of: 150 miljoen euro. Deze partijen ontvangen samen 770 miljoen euro digitale reclamebudgetten.

Op de oorzaak hiervan gaat Deloitte amper in, maar het is niet onaannemelijk dat de de first party- en non-consent-strategiëen aanslaan. In niet-jargon: adverteerders worden bij wet gedwongen om privacyvriendelijke vormen van reclame in te zetten en vinden die bijna per definitie bij Nederlandse partijen. De vormen daarvan verschillen: van displayreclame en native advertising achter een log-in tot nieuwere vormen als retailmedia en contextual advertising.
Bestedingen aan retailmedia groeide vorig jaar met 42 procent, die aan digitale audio met 35 procent en digital outdoor met 44 procent. Absolute cijfers geeft Deloitte niet.
In 2021 ging 26 procent van de online budgetten naar campagnes die niet met trackingcookies en -scripts werkten. In 2022 was dat 43 procent.
De grootste ontvanger van digitale Nederlandse reclame-euro’s is met afstand Google. Van de 3,533 miljard euro die naar online kanalen ging, kwam 1,678 miljard terecht bij Google via paid search.
Het jaarverslag van VIA Nederland wijst erop, dat de verhoudingen tussen de internationale uitgeef- en reclameplatformen komende jaren behoorlijk kunnen verschuiven. “Nieuwe platformen als TikTok bieden bedrijven nieuwe mogelijkheden in termen van formats en de creatieve uitingen die ze daarop kunnen verspreiden. En dat richting een breed publiek in hoge volumes.” Daar worden geen verwachtingen aan gehangen in concrete cijfers.
TikTok vangt bij jongeren in de VS en het VK al meer kijktijd dan YouTube.
Adverteerders spenderen er eind vorig jaar zestig procent meer dan in 2021.
De reclame-omzet van TikTok in Europa steeg in 2021 met een factor zes tot 990 miljoen euro.
Foto: Justus Sehl (cc)

Lees hier het bericht