AP wil opheldering over fraude-algoritme gemeenten

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vijf gemeenten om opheldering gevraagd over het gebruik van de zogenoemde ‘fraudescorekaart’. Dit is een algoritme dat risico’s op fraude door mensen met een bijstandsuitkering in beeld brengt.
De fraudescorekaart is omschreven als een geautomatiseerd systeem dat bijstandsgerechtigden een score geeft op basis van persoonlijke kenmerken, zoals beroep, woonwijk en opleidingsniveau. De score moet aanduiden of bij deze mensen een hogere kans op fraude bestaat.
De gemeenten zouden het algoritme zijn blijven gebruiken, ondanks eerdere rechtspraak dat het gebruik van zo’n systeem in strijd is met de privacywet. En ondanks een oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om ermee te stoppen.
De gemeenten zouden pas zijn gestopt na kritische berichten in de media.
De AP wil opheldering van de gemeenten. Binnen twee maanden moeten zij aan de AP rapporteren over hun werkwijze.
De gemeenten moeten in de rapportage het advies opnemen van hun onafhankelijke interne privacytoezichthouder, de functionaris gegevensbescherming (FG). Daarbij moeten zij aangeven wat zij destijds met dit advies hebben gedaan.

Lees hier het bericht