Anita Vegter nieuwe voorzitter Adviesraad Kansspelautoriteit

Anita Vegter is benoemd tot voorzitter van de Adviesraad van de Kansspelautoriteit. De raad van bestuur bekrachtigde in februari haar benoeming als opvolger van Ronald Prins.
Vegter is senior-rechter bij de Rechtbank van Amsterdam. Daarvoor was zij directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van JenV, bestuurslid van toezichthouder ACM, senior-rechter en plaatsvervangend president van de Rechtbank Amsterdam. De Ksa kent sinds 2014 een Adviesraad. Die komt meestal vier keer per jaar bijeen en adviseert gevraagd en ongevraagd.

Eveneens in maart is Haiko van der Voort benoemd tot lid van de Raad. Haiko van der Voort is verbonden aan de TU Delft als Associate Professor aan de Faculteit voor ‘Technology, Policy and Management’ en Directeur van het Master Programma ‘Engineering & Policy Analysis’. Hij is bestuurskundige met een specialisatie op het gebied van toezicht, big data, AI en ‘data science’.
De overige leden van de Adviesraad zijn Marloes Kleinjan, programmahoofd Jeugd bij kennisinstituut Trimbos en hoogleraar ‘Youth Mental Health Promotion’ aan de Universiteit Utrecht (tijdelijk waargenomen door Ninette van Hasselt van Trimbos Instituut) en Guda van Noort, hoogleraar ‘Persuasion & New Media Technologies’, Universiteit van Amsterdam.

Lees hier het bericht